Реванш22

Организиране на събития за различни частни и публични организации.

Реванш 22 ЕООД е регистрирана през 2008г. тя е правоприемник на ЕТ Реванш 22 – Дарин Лазаров , която е създадена през 1995г.

През годините Реванш 22 ЕООД е натрупала солиден опит в следните браншове: ресторантьорство, производство на изделия от метали, организиране на събития за различни частни и публични организации

Седалище и адрес на управление:

  • гр. Бургас; к-с “Зорница”, бл.47, вх.5, ет. 6;
  • представлявано от Дарин Георгиев Лазаров;

- статистическа регистрация:

  • EИК по чл.23 от Закона за търговския регистър :200308256
  • ДДС идент. № BG200308256

Можете да ни потърсите на:

+359 89 8579 951

Услугите за организиране на тези събития включват:

  • Изработване, печат и разпространение...

Услугите за организиране на турове и походи включват:

  • Консултация при изработване...

  • Адрес за кореспонденция: гр. Бургас; к-с “Зорница”, бл.47, вх.5, ет. 6
  • Oфис в гр. Малко Търново - ул. Иван Башев No11
  • +359 89 8579 951